Noc kostelů Křesťanské vánoce iBohoslužby.cz Církevní turistika

Vzhledem k aktuální situaci (epidemie COVID-19) může docházet ke změnám časů bohoslužeb oproti standardnímu rozvrhu. Pro získání aktuálních údajů doporučujeme sledovat ohlášky na farních webových prezentacích nebo kontaktovat místního duchovního správce.

Vánoční bohoslužby z kostelů na www.KrestanskeVanoce.cz
Mapa Kostely Podrobné hledání

O aplikaci iBohoslužby

Internetová aplikace iBohoslužby doplňuje a rozšiřuje prezentace kostelů v rámci projektů Noc kostelů a Křesťanské Vánoce.

Aplikace je určena nejširší veřejnosti a poskytuje přehlednou databázi křesťanských bohoslužeb a informací o kostelech a modlitebnách.

Aplikace umožňuje prezentaci všem křesťanským církvím, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR.

Aplikace je pro veřejnost a zároveň pro zapojené farnosti a sbory poskytována zdarma a bude postupně doplněna také mobilní aplikací.

Farnosti a sbory, které mají zájem o zveřejnění svých bohoslužeb v aplikaci iBohoslužby, se budou moci přihlašovat pomocí formuláře, který bude v krátké době dostupný na stránkách www.iBohosluzby.cz.

Kontakty
Koordinace: Petra Dolíhalová, tel. 533 033 289, dolihalova@biskupstvi.cz
IT: Jiří Doffek, tel. 533 033 207, doffek@biskupstvi.cz