Noc kostelů Křesťanské vánoce iBohoslužby.cz Církevní turistika

Vzhledem k aktuální situaci (epidemie COVID-19) může docházet ke změnám časů bohoslužeb oproti standardnímu rozvrhu. Pro získání aktuálních údajů doporučujeme sledovat ohlášky na farních webových prezentacích nebo kontaktovat místního duchovního správce.

Vánoční bohoslužby z kostelů na www.KrestanskeVanoce.cz
Mapa Kostely Podrobné hledání

Přihlášení kostela

Tuto elektronickou přihlášku kostela do aplikace iBohoslužby.cz vyplní a odešle duchovní správce kostela.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro aktualizaci údajů o bohoslužbách a dalších informací o kostele.

Pozor! Pokud byl Váš kostel již registrován do kteréhokoli ročníku Noci kostelů, pak stačí, když editor kostela po přihlášení do systému Noci kostelů vyplní GPS souřadnice kostela a zadá bohoslužby. Kostel se automaticky objeví v aplikaci iBohoslužby.

Barevně označená pole jsou povinná.

1. Kraj:

2. Diecéze:

3. Okres:

4. Obec:

5. Kostel/kaple/modlitebna:
(pokud Váš kostel nenaleznete v seznamu, ponechte hodnotu '-' a vyplňte další položky)

6. Část obce:

7. Název kostela/kaple/modlitebny:

8. Lokalita:

9. Ulice kostela/kaple/modlitebny, případně č.p.:

10. Název farnosti/sboru:


11. Jméno a příjmení duchovního správce:

12. E-mail duchovního správce:


13. Jméno a příjmení editora (aktualizuje informace o bohoslužbách a o kostele):
(pokud není vyplněno, je editorem duchovní správce)

14. E-mail editora:


15. Kontakt na farnost - telefon:

16. Kontakt na farnost - e-mail:

17. Kontakt na farnost - www: